NeoClinic to prywatna placówka medyczna w samym sercu zielonego Mokotowa. Została założona przez pediatrę i neonatologa - Izabelę Bartnik  we współpracy z Urszulą Burc - specjalistą medycyny rodzinnej i estetycznej.

"PIRAMIDA ZDROWIA" według NeoClinic:

Dwie siostry

Obie lekarki

Różne specjalizacje

Ta sama pasja - medycyna

Pochodzimy z rodziny z tradycjami medycznymi. Nasz zawód nierozerwalnie związany jest z koniecznością stałego doskonalenia wiedzy i umiejętności. Po wielu latach pracy w zawodzie lekarza, na podstawie naszych licznych doświadczeń i obserwacji, obie zgadzamy się ze  stwierdzeniem, że medycyny można się nauczyć, ale lekarzem trzeba się urodzić...